Přečteno: Fraganeo

Kniha českého historika shrnuje a dává do historických souvislostí mnohá fakta a mnohé útržky ze starých kronik, vztahující se (jakkoliv) ku Praze nebo Čechám obecně.

Autor se pokouší najít a popsat, jak to vlastně bylo s Libuší a Přemyslem Oráčem, kdy a jak vznikla Praha, zda to bylo ještě před Vyšehradem, nebo až po něm, kdo z bratrů Václava a Boleslava se vlastně „paktoval" s Němci (a proč), nebo o kom mluví Kosmas ve své kronice jako o Neklanovi. Poměrně slušně sepsané dílko vyvrací mnohá zažitá klišé, po jejím přečtení už nebudeme muset říkat, že Prahu dala založit kněžna Libuše. Vyšlo na přelomu let 80. a 90. v edici 13.

Výsledek obrázku pro fraganeo