Ol’ king David an’ the Philistine boys Černošský pán bůh a páni Izraeliti

Dnes vás pozvu na humornou knihu, kterou jsem četla poprvé ještě asi před převratem, a kterou si ráda jednou za pár let dám znovu. K jejímu čtení není nutné znát biblické příběhy, ale postupem doby jsem zjistila, že jejich znalost člověku ještě víc způsobí natřásání bránice. Jedná se o parafrázi Starého zákona z pera spisovatele Roarka Bradforda. R. Bradford, tento syn z velkofarmářské rodiny z amerického Jihu zpracoval známé příběhy opravdu svérázným způsobem - jako by Bůh, Adam, Eva, Kain i Ábel a všechny ostatní biblické postavy byli zároveň Izraelity, ale zároveň také - Černochy v USA první poloviny 20. století. Se vším, co k tomu patří - s humorem, se svérázem mezilidských vztahů, s policajty, s dolary a centy… Krátké kapitoly, poměrně jednoduché věty, hodně přímé řeči - to vše odkazuje na to, jak asi mohl být Starý zákon vyprávěn v počátcích jeho sdělování. Zároveň to odkazuje i ke způsobu, jakým asi mohl být Starej zákon a Proroci podáván prostým černošským dělníkům před sto lety. Autor při tvorbě vycházel ze znalosti folklóru a černošských kazatelů a muzikantů, se kterými se setkával na plantážích svého otce. Jeho svérázné převyprávění toho epického ze Starého zákona bylo ve 30. letech také zdramatizováno, a Marc Conelly za tuto dramatizaci získal Pullitzerovu cenu.

Knize rozhodně neuškodily ilustrace od Heleny Zmatlíkové. Vyšla v několika vydáních přes 300 tisícovým celkovým nákladem, ale protože ji rádi nabízíme, nebývá pokaždé v prodejně. Pokud ji nemůžete najít za tímto odkazem, napište mi mail, nakouknu do depozitu, zda by nešla doplnit. Pokud máte vydání před rokem 1950, koupím ho od vás.