Letní kino na Aušperku

Nejdříve jsme jeden rok promítali ve vlastní režii u nás v kavárně na dvorku. Už mnoho let ale zpříjemňujeme letní pohodu spoluobčanům několika představeními v prostoru parku na Aušperku. Na nás je dramaturgie, našimi promítacími partnery byli postupně Studio Eko-logika, MEKUC a letos po domluvě s odborem kultury přímo Město Mělník, které nasmlouvalo k promítání TS Production.

Dramaturgie je zdánlivě jednoduchá, ale přesto: vybereme ze stovek filmů předvýběrem asi 50, s pomocí nejbližších přátel vybereme dvacítku těch, které by měli možnost lidé vidět. A pak spustíme internetovou anketu. V roce 2019 se hlasování zúčastnilo 200 lidí a jejich hlasy rozhodly o sedmi filmech, které budou nakonec promítány.

A kde ten park Na Aušperku vlastně je? Mapám na googlu jsme museli trochu napovědět, ale nakonec se odkaz snad povedl. Pokud se do něj vydáváte, vězte, že je to park na spojnici ulic Legionářů a Husova přes vyhlídku pod vilou Carola.